Naše služby

Umývanie okien

Okrem umývania okien sme schopní zabezpečiť aj služby, ktoré s tým súvisia. Samozrejmosťou je umývanie rámov a to ako plastových, drevených, špaletových alebo iných. Na každý typ okna máme pripravený účinný moderný čistiaci prostriedok. Okrem umývania rámov Vám zabezpečíme tiež umývanie žalúzií.

V predvianočnom a jarnom období odporúčame vykonať včasnú rezerváciu.

V týchto obdobiach býva o upratovacie práce zvýšený záujem a aj napriek všetkej snahe nie sme bohužiaľ schopní z kapacitných dôvodov našej upratovacej firmy uspokojiť všetky dopyty.