Naše služby

Upratovanie bytových domov

Pre bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov a ďalších majiteľov bytových domov zabezpečujeme kvalitné pravidelné upratovanie všetkých spoločných priestorov. Frekvencia a rozsah upratovania sú vždy dohodnuté a vykonávajú sa na základe konkrétnych individuálnych požiadaviek. Naša upratovacia firma sa špecializuje na jednorázové i pravidelné poskytovanie upratovacieho servisu vrátane celej drobnej údržby v spoločných priestorov. Záleží len na klientovi, aký súbor upratovacích činností bude požadovať. Všetci naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti v obore upratovania, sú riadne školení, sú vybavený kvalitnými ekologickými upratovacími prostriedkami a podliehajú neustálej kontrole našich vedúcich pracovníkov, ktorí ručia za špičkovo odvedenú prácu.

1 x týždenne

 • zametanie spoločných priestorov (vestibul, podlažia a schodiská, priestor pred vchodom)
 • umývanie podláh a schodisk v spoločných priestoroch
 • umývanie výťahu a zrkadiel
 • umývanie dverí (šmuhy od bicyklov)
 • utieranie prachu zo zábradlí a parapiet
 • umývanie dostupných svietidiel v spoločných priestoroch, hasiace prístroje, schránky
 • odstránenie pavučín, vytrasenie rohožiek pred každými dverami
 • vynesenie letákov - košov

1/4 rok

 • dezinfekcia madla zábradlia a všetkých kľučiek
 • upratovanie pivničných priestorov

2 x ročne

 • umývanie okien v spoločných priestoroch